Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kustyán puszta (2. rész)

2011.01.18

 Kustyán puszta (2. rész)

 
Kustyán egy 1800-as térképen szerepel Fokszabadi és Bozsok mellett. Kustyánt és Jóreménység-pusztát csak az Ertl családdal együtt
lehet említeni. 
Három Ertl testvérrõl tesznek említést. Egyikük a siófoki Batthyány utcában lévõ üdülõt vezette, másikuk az üdülõ gazdaságát, a harmadik
testvér jogász végzettségével a mezõgazdaságban tevékenykedett. A múlt század ’20-as éveiben tekintélyes emberek hírében álltak Siófokon.
Jóremény-puszta Kis- és Nagy kustyánnal
szorosan összefüggõ lakott hely volt,
Veszprém-Somogy-Fejér megye hármas hatá-
rában. Haán József intézõ gazdatisztsége idején
a gazdaság központja Kiskustyánból,
Jóreménybe került át.
Az utolsó gazdatisztként Förlech nevû
enyingi ispánt tartják számon.
A grófi út majdnem az enyingi malomig hú-
zódott. Itt volt a megyehatár, mellette alakult
volna ki Siógyöngye néven egy falu. Siómaros
és Enying között több dûlõ létezett, itt volt a Fekete akol az állattenyésztés központja: sertés- és
marhaállománya kiemelkedõ, erdõs részén delelésre alkalmas terület húzódott. Itt dolgoztak a
csirások, (minden állattal kapcsolatos munkát
végeztek, a fejést is), ez a foglalkozás rangot jelentett.  A Tímárék, Szipliék, Patonaiék, és még
mások dolgoztak itt. Bíró Laci öregapja, Mátyás
gazda csirás volt, Patonai József gépész. A cselédek egy-egy állatot (marhát-disznót) tarthattak, takarmányát a gazdaság biztosított.
A gépész kezelte a szivattyúkat és vezette a
Hoffer traktort, tisztelet övezte ezt a munkakört
abban az idõben.
Egy vízér vagy patak, amit Szabadi-víznek
neveztek a Koppány patakkal szembe folyt a
Sióba. Páskomban a mostani Árpád u. északkeleti oldalán rét földek terültek el.
A cselédség évente egy alkalommal, eleinte
karácsonykor a gazda elé járult. családoktól a
családfõ (ezt nevezték Szólításnak) ugyanis ekkor kötöttek új esztendõre alkut. Akiket nem
akartak alkalmazni azoknak újévkor el kellett
hagyni a helyet. Ezt nevezték hurcolkodásnak.
Késõbb Újévkor volt a szólítás, a hurcolkodás
április elsején. Az idõjárás miatt, mert télen nehéz volt költözködni. Elvétve a cseléd is felmondott, akkor az új gazda költöztette.
Jóreménységrõl naponta meghatározott idõben,
kétlovas spediteres kocsi indult és vitte a tejet Sió-
fokra, 25 literes régi alumínium tejeskannákban.
Késõbb is indult egy féderes kocsi, ami speciális
emeletes állatszállító volt, szintén Siófokra.
Az állattenyésztés mellett sok mákot és dísznövényt, például violát magra is termeltek,
vagy borsót, de cukorrépát is, egy egész tábla
mindig azonos növény volt. Ezek betakarítása
igen kényes mûvelet volt. Csak kora hajnalban
szedték, míg a harmat nem száradt fel, ponyvá-
val takart kocsikon szállították.
A gyerekek a bozótra jártak le, iskolába is erre vitt az útjuk. Az asszonyok Enyingen vásároltak, a betegeket is ide vitték orvoshoz kocsival.
Takács Dani volt a kocsis.
A tsz. szervezések kezdetén az úgynevezett
Rákosi idõkben, az ötvenes években bontották
le a cseléd központot.
A Józan-hegyet sem így keresztelték, a legutóbbi idõkben kapta ezt a nevet. Csak hegy,
vagy szõlõhegy volt a neve. Egyébként Jozán
szõlõhegy az 1853-as térképen szerepel, de a
Gamászai részeken. 
Iskola is mûködött 1953-ig. A tanító egy magas fekete bajszos ember volt, lóháton vagy gyalog járt. Még hittant is tanítottak. Csúzy Sándor
pap járt ki megtartani az órákat.
Nádasdi tanya nevezetes, mert a II. világhá-
borúban a front alatt ötször cserélt gazdát, mégis viszonylag épen megúszta. Tüzérségi vezeté-
si pontot képezett. A Halasi tanyán a marosi temetõ mögött is sokan éltek a Bem tanya szomszédságában. Még a Tsz idõk kezdetén 13 ház
állt, állítólag 30-40 lakossal. Ott is több, még
ma is ismert család lakott és dolgozott, Soósék,
Hermeczék, Kálmánék, Csányék, Ságiék,
Sellerék, Dicsõék, Czékusék. A Czékus tanya
még megvan, A Tuta Balog tanyából is van valami, de az messzebb volt a reményi út mellett. 
Eddig jutottunk a beszélgetésben Soós urammal és Horváth János bátyámmal, melyekre futotta az emlékezetem. Megint tölteni kellene a
poharakba egy kis jóféle bort, hogy az emlékeket elõhozza.
 

A mappában található képek előnézete Puszták